Back to All Events

Women in Tech Cymru: All-Wales Conference

 • M-SParc Gaerwen LL60 6AR (map)

Following a successful first All Wales conference in Aberystwyth last year, WITC are delighted to announce that the next summer conference will be hosted in Msparc where we will have a host of events including guest speakers from across Wales, activities for children, lightning talks, networking opportunities as well as getting to know each other as a community in the lush surroundings of North Wales.

Speakers confirmed so far are :

 • Leena S Farhat - from Aberystwyth University

 • Sue Carter - Journey of a woman in tech

 • Sue Hodges – coaching and mentoring session

 • Awen Haf – session for school girls on getting into tech

 • Open university representative

Yn dilyn cynhadledd Traws Cymru llwyddiannus yn Aberystwyth y llynedd, Mae MMTC yn hynod falch o gyhoeddi Bydd y cynhadledd nesaf yn gael ei chynnal yn Msparc ar dydd Sadwrn13eg o Orffennaf, lle Bydden yn darparu amrywiaeth o weithgareddau megis siaradwyr gwadd, digwyddiadau i blant (cyntaf I’r felin!), siarad sydyn, cyfleoedd rhwydweithio yn ogystal â chyfle I dros I nabod Ein gilydd fel cymuned yn yr ardal godidog yma yng Ngogledd Cymru.

Siaradwyr sydd wedi cadarnhau eisioes:

 • Leena S Farhat o Brifysgol Aberystwyth

 • Sue Carter - Taith ferch mewn technoleg

 • Sue Hodges – hyfforddi a mentora

 • Awen Haf – sesiwn i ferched ysgol ar fynd i mewn i dechnoleg

 • Awen Haf a chynrychiolydd o’r Prifysgol Agored.

Find tickets with eventbrite / Dod o hyd i docynnau gyda eventbrite