Women in Tech Cymru: All-Wales Conference
Jul
13
9:00 AM09:00

Women in Tech Cymru: All-Wales Conference

Following a successful first All Wales conference in Aberystwyth last year, WITC are delighted to announce that the next summer conference will be hosted in Msparc where we will have a host of events including guest speakers from across Wales, activities for children, lightning talks, networking opportunities as well as getting to know each other as a community in the lush surroundings of North Wales.

Speakers confirmed so far are :

  • Leena S Farhat - from Aberystwyth University

  • Sue Carter - Journey of a woman in tech

  • Sue Hodges – coaching and mentoring session

  • Awen Haf – session for school girls on getting into tech

  • Open university representative

Yn dilyn cynhadledd Traws Cymru llwyddiannus yn Aberystwyth y llynedd, Mae MMTC yn hynod falch o gyhoeddi Bydd y cynhadledd nesaf yn gael ei chynnal yn Msparc ar dydd Sadwrn13eg o Orffennaf, lle Bydden yn darparu amrywiaeth o weithgareddau megis siaradwyr gwadd, digwyddiadau i blant (cyntaf I’r felin!), siarad sydyn, cyfleoedd rhwydweithio yn ogystal â chyfle I dros I nabod Ein gilydd fel cymuned yn yr ardal godidog yma yng Ngogledd Cymru.

Siaradwyr sydd wedi cadarnhau eisioes:

  • Leena S Farhat o Brifysgol Aberystwyth

  • Sue Carter - Taith ferch mewn technoleg

  • Sue Hodges – hyfforddi a mentora

  • Awen Haf – sesiwn i ferched ysgol ar fynd i mewn i dechnoleg

  • Awen Haf a chynrychiolydd o’r Prifysgol Agored.

Find tickets with eventbrite / Dod o hyd i docynnau gyda eventbrite

View Event →

Career Planning and Learning Opportunities / Cynllunio gyrfaoedd a chyfleoedd dysgu
Apr
13
11:00 AM11:00

Career Planning and Learning Opportunities / Cynllunio gyrfaoedd a chyfleoedd dysgu

Are you looking for a career change? Interested in returning to learning but not sure where to start? Looking for information on funding opportunities? If so then this will be right up your street!

Ydych chi'n meddwl newid gyrfa? Oes gennych ddiddordeb mewn dychwelyd i ddysgu ond heb syniad ble i ddechrau? Ydych chi'n chwilio am wybodaeth am gyfleoedd ariannu? Os felly, mae'r digwyddiad yma i chi!

View Event →