Career Planning and Learning Opportunities / Cynllunio gyrfaoedd a chyfleoedd dysgu
Apr
13
11:00 AM11:00

Career Planning and Learning Opportunities / Cynllunio gyrfaoedd a chyfleoedd dysgu

Are you looking for a career change? Interested in returning to learning but not sure where to start? Looking for information on funding opportunities? If so then this will be right up your street!

Ydych chi'n meddwl newid gyrfa? Oes gennych ddiddordeb mewn dychwelyd i ddysgu ond heb syniad ble i ddechrau? Ydych chi'n chwilio am wybodaeth am gyfleoedd ariannu? Os felly, mae'r digwyddiad yma i chi!

View Event →