Rhwydwaith sydd yn hyrwyddo a chefnogi addysg, ymarfer da, a dyfeisiau newydd i ferched yn gweithio ym maes gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg yng Nghymru.