hans-peter-gauster-252751-unsplash.jpg

Ein egwyddorion

Rhwydwaith sydd yn hyrwyddo a chefnogi addysg, ymarfer da a dyfeisiau newydd i ferched ym maes gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg yng Nghymru.

Fel aelodau o MMTC , rydym yn ceisio:

- Creu cyfleoedd i'n gilydd i ddysgu a datblygu.

- I hybu a chefnogi ymarfer da a dyfeisgar

- Herio ein gilydd i hyrwyddo ymarfer da a dyfeisgar yn ein gwaith

- Cefnogi a hyrwyddo merched sydd am gael/datblygu eu dyfodol yn y maes


magnus-reiss-802590-unsplash.jpg

Ein hanes

Sefydlwyd MMTC yn 2017 ymysg ffrindiau yn trafod dros frecinio.

Er y gwahaniaeth mewn rolau, roedd yn amlwg bod pob un ohonynt yn gweithio yn y sector technoleg. Roeddynt hefyd yn rhannu’r profiad o ffeindio hi yn anodd i gyfarfod merched tebyg a oedd yn deall yr her o weithio yn y maes.